Sportspsykologisk sparringsgruppe

Synes du, at sportspsykologi er super spændende? Går du med tanker om, at starte individuelle forløb op, eller at. arbejde med mentaliteten på det lokale håndboldhold, men har ikke taget springet endnu? Har du måske allerede fået dine første erfaringer med individuelle samtaler og er nysgerrig på mere? Hvis du kan svare ja til nogle af disse spørgsmål kan det være at DIFOs tilbud om en sportspsykologisk sparringsgruppe er noget for dig.

Vores sportspsykologiske sparringsgruppe er faglig sparring, støtte og refleksion som faciliteres af én fra DIFOs bestyrelse, med henblik på at udvikle din praksis og filosofi som sportspsykologisk konsulent. Sparringsgruppen er for dig, der har erfaringer med sportspsykologi i praksis eller er nysgerrig på at få det. I denne sammenhæng er sportspsykologi betragtet i bred forstand og kan både omhandle arbejdet med en træner, et hold eller en individuel atlet samt foregå på eller uden for banen. Til vores møder vil vi diskutere og analysere cases fra din og gruppens praksis, og vidensdele ift. hvordan konkrete udfordringer kan gribes an. Vi vil drøfte og gennemgå temaer som etik, aldersrelaterede sportspsykologi, grænser for vores arbejde (hvornår vi henviser videre og til hvem) mm. Vi vil skabe et trygt og fortroligt forum, hvor alle kan dele teoretiske og praktiske erfaringer i forbindelse med at praktisere sportspsykologi. Det er vores ambition at alle involverede går fra vores møder med inspiration til deres dagligdag samt konkrete cases.

Detaljer om DIFOs sportspsykologiske sparringsgrupper: 

 • Det foregår online via Skype.
 • En sparringsgruppe består af fire personer og én facilitator (fra DIFO). Facilitatoren arbejder selv som sportspsykolog/sportspsykologisk konsulent
 • Du binder dig til at være en del af sparringsgruppen fire gange i alt, som vil forløbe over ca. seks måneder. Dermed er frekvensen én gang hver sjette uge. Næste møde bliver aftalt ved afslutning af hvert møde på et tidspunkt, der passer alle i gruppen.
 • Vi arbejder ud fra Team Danmarks sportspsykologiske filosofi. Læs mere herom.
 • Tilbuddet om sparringsgruppen koster 600 kr. hvis du er DIFO-medlem. Er du ikke DIFO-medlem, så koster forløbet 1200 kr. Pengene går til at optimere DIFOs arrangementer.

For at komme i betragtning til tilbuddet om at indgå i sparringsgruppen, skal du skrive en kort motiveret ansøgning (maksimalt 200 ord). Du bedes skrive lidt om:

 • Hvorfor du gerne vil være en del af en supervisionsgruppe?
 • Hvad der specielt interesserer dig indenfor sportspsykologi?
 • Hvad dine forudsætninger for at være med er, ift uddannelse og eventuel erfaring?
 • Hvad håber du på at kunne få ud af at være med i supervisionsgruppen
 • Dine kontaktoplysninger, herunder din bopæl (måske nogle grupper kan samles i de større byer og mødes fysisk i stedet for skype).

Vi starter løbende grupper op. Hvis du vil være med, så send din ansøgningen til os på info@difomail.dk.  Har du nogle spørgsmål, så er du også meget velkommen til at skrive en mail til os på samme mail og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Hør om hvad andre har fået ud af at være en del af DIFOs sparringsgruppe:

Frederik Kirkedal

Jeg arbejder til dagligt som sportspsykologisk konsulent i Elitekraftcenterfyn, som er et af badminton Danmarks kraftcentre for badmintonspillere. Derudover er jeg i gang med en kandidat i Idræt og Sundhed med en specialisering i konkurrence og eliteidræt.

Jeg ansøgte om at komme med i DIFO-sportspsykologiskgruppe, fordi jeg manglede vejledning og sparring i mit arbejde som sportspsykologisk konsulent, hvilket jeg oplever at DIFO- forløbet i den grad har givet mig.

Det jeg oplever at have fået ud af forløbet er:

 • En gennemarbejdet sportspsykologisk filosofi som giver mig retning og et solidt fundament i mit arbejde med sportspsykologi.
 • Faglig kompetent sparring til de udfordringer jeg oplever i mit arbejde som sportspsykologisk konsulent.
 • At blive en del af et netværk af kompetente og dygtige mennesker som er engageret i at dele deres viden og erfaringer.

Jeg vil derfor anbefale sportspsykologiske konsulenter, med interesse i at udvikle deres faglige kompetencer og få et sparringsnetværk, at deltage i DIFO-forløb.

Kasper Als

Jeg ansøgte om at være en del af DIFO-sportspsykologiske sparringsforløb, fordi jeg godt kunne tænke mig at udfordre min egen praksis og tanker. Samtidig håbede jeg, at det at være sammen med ligesindede kunne fordre interessante diskussioner og snakke, som vil være udviklende for os alle. 

At være en del af DIFOs sportspsykologiske sparringsforløb, har været med til at give mig et rum, hvor man har kunne dele sine overvejelser med kompetente ligesindede, få hjælp til problemstillinger og det har samtidig styrket min tro på, at jeg var på vej i den rigtige retning med min praksis. 

Forløbet har været under kyndig ledelse af Adam Blicher, som har struktureret forløbet, men som samtidig givet plads til, at vi andre har kunne komme med input. Derudover har Adam ikke været bange for at dele ud af sine erfaringer og udfordringer, hvilket både har været berigende for samtalen og lærerigt. 

Jeg vil anbefale alle som arbejder med eller interesserer sig for mennesker, ikke blot udøvende sportspsykologiske konsulenter/sportspsykologer, at ansøge om deltagelse i DIFOs forløb – da jeg tror alle vil kunne få glæde af de samtaler, som opstår i gruppen.