Forældre i sport – Sport Parent EU

Sport Parent EU er et internationalt projekt, der søger at minimere de fysiske og psykologiske risici, som unge atleter møder, ved at forbedre den viden, der er tilgængelig for forældre, værger og plejere. Vi har skabt dette projekt, fordi vi ved, at børn og unges muligheder for at dyrke sport og efterfølgende opnå de sociale fordele, som er forbundet hermed, er stærkt afhængig af den støtte, de modtager fra deres forældre, værger eller omsorgsgivere.

Vi er dog også opmærksomme på, at det kan være svært for forældre at vide præcist, hvad de skal gøre for at hjælpe deres børn, når de dyrker sport. Det kan især være svært at vide, hvordan de bedst kan fremme sundhed, velvære og glæde for deres børn i forbindelse med forskellige sportsaktiviteter. Derfor har projektets mål været at producere en række let tilgængelige materialer, som giver forældre præcise og aktuelle oplysninger om emner, vi mener er vigtige for, at forældre kan engagere sig i ungdomssport på den bedst tænkelige måde.

Projektet ledes af Swansea University og trækker på ekspertise fra akademikere og eksperter, der arbejder med ungdomssport i hele Europa. På baggrund af en række møder, hvor vi evaluerede og drøftede allerede tilgængeligt materiale og nuværende praksis i forskellige lande, har vi udvalgt ni emner, som vi vurderer er særligt relevante fir at hjælpe forældre med at fremme sundhed og velvære for børn, der dyrker sport.

De ni emner kan ses i denne udgivelse: AT FREMME SUNDHED, VELVÆRE OG GLÆDE FOR BØRN OG UNGE, DER DYRKER SPORT: TIPS

Desuden kan du finde yderligere ressourcer om emnerne herunder, der er blevet oversat af DIFO efter aftale med det oprindelige projekt, der stadig er tilgængelig på engelsk på: www.sportparent.eu

Forældres roller i sport

Forældre, værger og plejere spiller en yderst vigtig rolle i børns og unges sportslige liv. Uden forældres støtte og opmuntring er det usandsynligt, at mange børn vil kunne deltage i sport. Vi mener, at det er meget vigtigt, at forældre er involveret i deres børns sportsliv, og derved har adgang til information i forbindelse med at optimere deres engagement.

Desværre er det ikke altid let som forælder at vide, hvad du skal gøre i de forskellige situationer, eller hvordan du bedst kan hjælpe dit barn til at få en positiv og fornøjelig sportsoplevelse. Udfordringen med at støtte dit barns i den bedst mulig sportsoplevelse, kompliceres kun af den store mængde tilgængelige information og lister over “gode” og “dårlige” adfærd. Forældrerollen i sporten er en kompleks, individuel oplevelse, som går langt ud over lister for adfærd du bør eller ikke bør vise.

En optimal forældre involvering i sporten vil se anderledes ud for den enkelte forældre, fordi børn har forskellige behov, forældre har forskellige oplevelser med i bagagen, samt at forældre og børn vil støde på forskellige situationer i løbet af barnets sportslige rejse. Det første skridt til optimal involvering i sporten er, at skræddersy dine adfærd til de forskellige behov og oplevelser. For at kunne gøre dette, er nøglen den regelmæssig kommunikation med dit barn.

I materialerne herunder giver vi nogle nøgleoplysninger om de forskellige måder, hvorpå forældre kan støtte børns deltagelse i sporten og hjælpe dem med, at nå deres fulde potentiale og nyde oplevelsen.

Vækst og udvikling

Børns (sportslige) udvikling afhænger af en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer. De gener børn fødes med, den måde de bliver opdraget på, de erfaringer de gør sig og det miljø de er i, vil alle påvirke udviklingen. Som en konsekvens heraf, vil alle børn ikke udvikle sig på samme måde og på samme tid. I stedet er børns udvikling ofte uforudsigelig, finder sted på forskellige tidspunkter og på forskellige måder. I en periode vil et barn måske udvikle sig hurtigt mens det på et andet tidspunkt vil vise meget langsomt fremskridt eller måske endda gå tilbage i sin udvikling.

Med dette i tankerne er det vigtigt at huske, at dit barn vil udvikle sig på dets eget måde, og finde dets egen vej både indenfor sport og i livet i det hele taget. Forståelse for at dit barn er et individ og fokus på dets personlige udvikling, vil gøre det nemmere for barnet at gøre fremskridt indenfor sporten og nyde oplevelsen undervejs.

Lige så vel som at vækst og udvikling påvirker børns sportslige oplevelser, vil deltagelse i sport omvendt også påvirke deres udvikling. For eksempel kan sportsdeltagelse udbygge et barns motoriske evner og støtte dets fysiske, psykosociale og kognitive udvikling. Dog skal det bemærkes, at sportsdeltagelse kun medfører sådanne positive effekter, når den opgældende sport matcher barnets udviklingsmæssige niveau. Ved at forstå hvordan dit barn udvikler sig, vil du være bedre rustet til at støtte og guide dit barn i dets oplevelser med sport.

I denne sektion diskuterer vi nogle af de vigtigste overvejelser når det kommer til hvordan børns vækst og udvikling kan påvirke hvordan de oplever deres sportsdeltagelse.

Fysisk træning

“Fysisk træning for børn og unge bør inkludere motion i en passende og progressiv mængde, som understøtter den langsigtede udvikling af adræthed”

Adræthed er evnen til gentagne gange at udføre en række af bevægelser med præcision og selvtillid, indenfor flere forskellige sportsgrene og aktiviteter, som kræver et vis niveau af motoriske evner, styrke, kraft, fart, smidighed, balance, koordination og udholdenhed.

Tilpasset fysisk træning forbedrer sundhed og form, forbedrer fysisk præstation, reducerer risikoen for skader, udvikler selvtillid og tro på egne evner hos unge.

Fysisk træning bør give alle unge positive læringserfaringer med mulighed for at lære noget nyt, have det sjovt og udvikle adræthed fra starten.

I denne sektion vil vi bidrage med en række information som kan understøtte de mange fordele ved fysisk træning, når den leveres af kvalificerede professionelle.

Ernæring

As a parent you play a very important role in providing your child with the necessary food and fluid to meet their training and competition demands. More importantly, by encouraging your child to consume the necessary types and amounts of nutrients (through the foods your provide), you are supporting their overall growth and health.

In the short-term, the foods your purchase and prepare will directly impact on your child’s nutrient intake. But, in the long-term, when perhaps your child is competing or training away from home, their exposure to food preparation and cooking, along with their understanding of basic nutritional principles and understanding of food labels will be become particularly useful. Such skills will subsequently ensure your child has the capability to successfully manage their own nutritional needs when they leave home and potentially progress in their sporting careers.

However, we recognise that providing your child with the right types of nutrients is not always simple. In our conversations with parents, challenges such as the lack of time, travel demands to and from school, training, and work can present considerable barriers to nutrient provision. We are also aware that the foods your child likes and dislikes may frequently change.

In this section we hope to provide you with some useful information that may reassure you about some of the strategies you are currently adopting, provide you with further insights, and also help you to overcome or manage some of the challenges you may be facing.

Mental styrke og velvære

Most athletes, coaches, and sport psychologists agree that psychological strength and wellbeing are crucial for progression and success within youth sport. In fact, there is increasing evidence to suggest that psychological strength is associated with higher levels of achievement in sport.

Although many definitions of psychological strength exist, most refer to it as a natural or developed psychological edge that enables athletes to cope effectively with the demands that sport places on them and to remain determined, focused, confident, and in control under pressure.

Psychological strength is not fixed, rather it can be developed overtime and as a parent you play a crucial role in this process. This role requires you to work closely with your child’s coach to create an environment that will help your child to develop a strong sense of self-esteem and confidence in their sporting abilities.

You can also help your child to find the correct focus of attention, cope with pressure and anxiety, and remain motivated throughout the ups and downs of their sporting journey.

In this section, we provide information and practical suggestions regarding how to support your child in the development of each of these attributes so they become a mentally strong young athlete. We also make these suggestions in the spirit of optimising their psychological health and wellbeing throughout their journey.

  • Mental styrke og velvære – Lange svar

Identificering og udvikling af talent

Parents in Sport teamet anser talent i sport som et sæt kompetencer og færdigheder, udviklet på baggrund af medfødt potentiale i kombination med træning. Yderligere ser vi talent i sport som evnen til at udnytte styrkerne og overvinde svaghederne, i et sportsligt miljø.

Som forælder kan du opleve at dit barn får mærket “talentfuld” og indgår i et særligt talentprogram, fx et fodboldakademi. Talentidentifikation refererer til det at finde og udpege unge børn, der besidder kvaliteter, som forventes at medføre fremtidig ekspertise. Tidlige identifikations- og udvælgelsesprogrammer har dog lav samlet effektivitet.

Ligegyldigt hvor talentfuld et barn måtte være, når ingen et højt niveau uden en betydelig uddannelse. Uddannelse omfatter bevidst, struktureret træning, samt selvinitierede legeorienterede aktiviteter igangsat af lyst og nydelse.

Bevidst struktureret trænings aktiviteter samt sjov, leg-lignende aktiviteter er lige vigtige. Evidens gør det klart, at tidlig specialisering (dvs. kun at dyrke en sport intensivt) og fokus på bevidst træning i en tidlig alder, ikke er en nødvendig forudsætning for at nå eliteniveau i sport.

Talentfulde atleter oplever mange udfordringer og disse er ikke begrænset kun til deres sport. Nogle sportslige miljøer er mere succesrige end andre til at støtte unge atleter på deres vej mod eliteniveau.

I dette afsnit tilbyder vi en række informationer, der hjælper dig med at støtte dit talentfulde barn så godt som muligt.

Sportsånd og moralsk udvikling

Integritet i sport omfatter de moralske og etiske aspekter i sport. Det henvender sig til aktive i sport hvis adfærd er i tråd med egne værdier og principper. Et sundt sportsmiljø giver mulighed for at udvikle værdier og færdigheder som er vigtige i sport såvel som livet udenfor sport. Disse værdier og færdigheder omfatter bl.a.:

  • Respekt for andre
  • Samarbejde og teamwork
  • Problemløsning
  • Håndtering af konflikter
  • Fairplay
  • Modstandskraft

Moralsk adfærd i sport spænder fra eksempler om forbilledlig adfærd til dem der truer eller udfordrer vores ideer omkring integritet i sport. Tit tænker vi på fremragende moralsk adfærd når nogen viser god sportsånd. Dette kan strække sig ud over det at følge reglerne, til dem der forsøger at fremme gode værdier i sport.

Eksempelvis kan man hjælpe dommeren i stedet for at forhindre dommeren ved at være ærlig over en hændelse eller ved at fortælle om bolden var ude eller ej. Der findes også eksempler på adfærd der kan være med til at true integritet i sport. Skuespil i fodbold eller brug af doping i sport er to eksempler på udøvere der forsøger at skabe en fordel til sig selv på en uærlig måde.

I de følgende sider kommer vi ind på hvordan du som forælder kan være med til at påvirke et miljø i en positiv retning og være med til at støtte og fremme positiv moralsk adfærd.

At værne om børnenes sikkerhed

For mange børn er deltagelse i sport en både positiv, sjov og værdifuld oplevelse. Sporten giver muligheder for at udvikle fysiske evner, skabe langvarige venskaber og muligheder for personlig udvikling.

Gennem sportslige oplevelser, har børn muligheden for at lære en masse om dem selv og forhåbentligt skabe en række positive minder, som de kan have resten af livet.

Desværre har ikke alle børn positive oplevelser gennem sport og børn kan i nogle tilfælde føle sig udsat for meget negative eller krænkende forhold og situationer

Vi mener at alle børn og unge mennesker har retten til at nyde positive sportslige oplevelser og føle sig fysisk, psykisk og følelsesmæssig sikre. Som forældre spiller du en afgørende rolle i forhold til at opmuntre og støtte dit barns sportsdeltagelse og har ret til at sikre dit barns sikkerhed ved deltagelse.

Eksempelvis kan man hjælpe dommeren i stedet for at forhindre dommeren ved at være ærlig over en hændelse eller ved at fortælle om bolden var ude eller ej. Der findes også eksempler på adfærd der kan være med til at true integritet i sport. Skuespil i fodbold eller brug af doping i sport er to eksempler på udøvere der forsøger at skabe en fordel til sig selv på en uærlig måde.

I de følgende sider kommer vi ind på hvordan du som forælder kan være med til at påvirke et miljø i en positiv retning og være med til at støtte og fremme positiv moralsk adfærd.

Oplevelser som sportsforældre

Det at være involveret i sit barns sport giver mulighed for at se sit barn tilegne sig nye færdigheder, udvikle sig, både som person og atlet, og vigtigst af alt oplever man sit barn have det sjovt. Det giver ligeledes chancen for at udvikle god kommunikation med sit barn, styrke forholdet – barn og forælder imellem – og dele en glæde og passion ved sport og motion. Gennem barnets sport er der stor mulighed for at møde nye mennesker, opleve andre lande og samle livslange minder.

Dog er det ikke altid let at være en sportsforælder. Det kræver at man invetserer tid, penge og følelsesmæssig energi. Dette kan måske have en indvirkning på dit personlige, familliære og arbejdsmæssige liv. Konkurrencesport kan være stressende og det kan være svært at vide, hvad man skal sige eller gøre, før, under og efter konkurrence. Ydermere kan der opstå bekymringer i relation til barnets langsigtede udvikling, både i og uden for sporten.

At imødekomme de udfordringer, man kan støde på i løbet af ens barns deltagelse i sport, fokusere på fordele og erfaringsdannelse i udfordringerne, samt indgå i et samarbejde med omgivelserne, vil forbedre både din og dit barns rejse i sporten.

I denne sektion tilbydes information, der kan hjælpe med håndteringen af de udfordringer, der kan ligge i at være sportsforælder med fokus på at optimere glæden og udbyttet for dig og dit barn.