Hvad er idræts- og sportspsykologi?

Ordet ”idrætspsykologi” bliver ofte brugt synonymt med ”sportspsykologi”. Disse begreber refererer dog ikke helt til det samme, ligesom ”sport” og ”idræt” også tit bliver brugt som synonymer, selvom det ikke er det samme.

Begrebet ”idræt” beskriver fysisk aktivitet som motion, der sjældent har et stort konkurrencefokus. Idrætspsykologi er således det videnskabelige studium af tanker, følelser og adfærd i forhold til motion, fysisk og mental sundhed og fysisk aktivitet. Målet er at hjælpe folk til at føre et fysisk og mentalt sundt liv, samt øge deres deltagelse i og glæde ved fysisk aktivitet.

”Sport” er derimod fysisk aktivitet, som ofte er af konkurrencepræget natur. Det indebærer således spil eller konkurrence, der styres af regler. Når man snakker om sportspsykologi i stedet for idrætspsykologi, refereres der ofte til udvikling af bedre præstationer udøvere indenfor en given sport, fremfor primært fokus på psykisk velvære og øget fysisk aktivitet. Målet med sportspsykologi rækker dog alligevel ud over blot selve konkurrencepræstationerne, herunder at få det optimale ud af den daglige træning, samt at kunne håndtere livet ved siden af sport, herunder venner, familien og skolen.