EN KARRIERE SOM SELVSTÆNDIG SPORTSPSYKOLOG?

 

På denne side har vi samlet noget af den information du bør sætte dig ind i, når du vil starte din egen virksomhed. Det er langt fra en uoverkommelig opgave at starte som selvstændig, men vi anbefaler at man sætter sig grundigt ind i de mest almindelig ting til en start. At komme godt fra start afhænger af god forberedelse og klargørelse.

Vi har derfor forsøgt os med en liste over de mest væsentlige ting, som du bør vide noget om og sætte dig ind i, når du starter eller driver egen virksomhed, samt nogle links til hvor du kan finde mere information. Guiden præsenterer centrale overvejelser, som kan være fornuftige, men den er ikke uudtømmelig og hver virksomhed vil være forskellig. Så brug den på din egen måde.

Oprettelse af virksomhed

Ønsker man at starte en virksomhed skal man have et CVR nr. Oprettelse af et CVR nr. klarer man på virk.dk med sit nemID. Inden da skal man tage stilling til hvilken virksomhedsform man finder passende.

 

  • Enkeltmandsvirksomhed – En personligt ejet enkeltmandsvirksomhed. Denne form er den mest almindelig blandt iværksættere. Vær opmærksom på personlige hæftningsregler ved denne virksomhedstype.
  • Interessentskab – I/S: Her er der tale om en virksomhed med flere end én ejer. Vær opmærksom på personlige hæftningsregler ved denne virksomhedstype.
  • Anpartsselskab – ApS: En selvstændig juridisk enhed, som kræver 40.000 kr. i startkapital. Ved et ApS hæfter du udelukkende for den kapital som du har smidt i selskab. At oprette et ApS kræver en del forberedelse. Læs mere her.
læs mere om oprettelse af virksomhed her

Økonomi i egen virksomhed

Økonomien i egen virksomhed, kan være besværlig og uoverskuelig at sætte sig ind i. Vi har prøvet at gøre det overskueligt for dig.

 

Læs mere om økonomien i egen virksomhed her
kØBENHAVNS UNIVERSITET
SYDDANSK UNIVERSITET
århus universitet
Aalborg universitet

Hvis man ikke er studerende, eksisterer der andre miljøer som tilbyder hjælp, vejledning og sparring. Flere byer har et kommunalt tilbud, hvor man kan få hjælp og indsigt i opstartsfasen af en virksomhed.    

Når man skal ind på et allerede eksisterende marked, er det vigtigt at være bevidst om det produkt man tilbyder. I det følgende afsnit vil vi nævne nogle overvejelser, som er gode at have gjort sig i forbindelse med ens produkt. Listen er et udsnit, og der er derfor andre områder, som også er vigtige i forbindelse med opstart af virksomhed.

Der findes mange forskellige måder at anvende og praktisere sportspsykologi. Det er derfor vigtigt, at man er bevidst om produktet man ønsker at tilbyde i sin virksomhed. Nogle sportspsykologiske konsulenter specialiserer sig i én eller få sportsgrene, hvor andre arbejder mere bredt med mange typer af sportsgrene, erhvervslivet m.m. Det samme gør sig gældende i forhold til målgruppe, hvor der også her er mulighed for at specialisere sig i forhold til ungdom vs. senior, motionist vs. Elite m.m. Om man specialiserer sig eller ej er op til den enkelte, det er blot vigtigt at man er opmærksom på hvad dette har af betydning for ens produkt.

Når man starter en virksomhed inden for sportspsykologi, kan det være udfordrende at finde nye kunder. Her er det vigtigt at man er bevidst om de ovenstående punkter, og derved kan rette sig mod den kundegruppe man ønsker. Hvis det er udfordrende at tage første skridt, kan man altid starte første søgen i sit eget netværk. 

At prissætte er en af de sværeste processer i opstarten af egen virksomhed, for hvad er man egentligt værd? Prissætning er naturligvis individuelt og kan være varieret afhængig af klient. En god ide kan være at lave en business case før man sender et oplæg, eller fremsender forslag til pris. Opstil de udgifter du har ift. en given klient (fx kørsel, materialer, timeforbrug mm.), herefter er en tommelfingerregel at du som minimum skal tjene 55% (dvs. at udgifter maksimalt bør være 45%) ift. den pris du sætter ind i dit regnestykke. 

 

Timesats er svært, en hjælp kan være at ligge sig op ad psykologers timesatser

Der findes dog ikke nogen gyldenregel og det er dig som afgøre prisen, men pas på med at sætte dig for billigt. Find den rette pris sammen med din klient. 

Har du spørgsmål, så tag kontakt til os, og vi vender tilbage hurtigst muligt. Det er også muligt at skrive et opslag på vores facebook gruppe.