Æresmedlemmer af DIFO

Retningslinjer for udnævnelse af æresmedlem

Udnævnelse som æresmedlem i DIFO sker som en påskønnelse til personer, der i en årrække har ydet en ganske enestående og betydningsfuld indsats for idræts- og sportspsykologiens udvikling. Der ligges vægt på, at vedkomne har gjort en særlig indsats til gavn for DIFO og dennes medlemmer.

Udnævnelsen af æresmedlem følger følgende retningslinjer:

  • Æresmedlem udnævnes hver fjerde år, i forbindelse med generalforsamlingen, det årlige seminar eller en anden større begivenhed dette år.
  • Bestyrelsen beslutter hvem der udnævnes til æresmedlem. Det er dog muligt at indstille kandidater, hvilket gøres på baggrund af et opslag som DIFO i god tid melder ud.
  • Som nyt æresmedlem modtager man ved udnævnelsen et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, blomster, vin eller chokolade.
  • Æresmedlemmer bibeholder samtlige medlemsrettigheder, men er kontingentfri fra og med det år hvor udnævnelsen finder sted.
  • Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende, taler nedsættende om klubben eller bryder DIFO’s vedtægter og retningslinjer, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen skal fratages sin status som æresmedlem.

Nuværende æresmedlemmer

Reinhard Stelter

Blev kåret som æresmedlem i 2004. Reinhard var formand for DIFO i 1994-2004 og var altså med til at etablere og positionere DIFO som organisation. En del af det arbejde var bl.a. at få verdenskongressen (ISSP) til København i 1985, hvor fremtrædende praktikere og forskere præsenterede deres arbejde.

Kristoffer Henriksen

Blev kåret som æresmedlem i 2021. Kristoffer har været med til at flytte forskning og praksis indenfor både talentudvikling og sportspsykologi. Det understreges ved hans titel som Danmarks første professor i sportspsykologi. Han formår både på højeste akademiske niveau at sætte en ny standard, men samtidig er han også altid i stand til at formidle sine budskaber i øjenhøjde med praktikeren så det kommer den enkelte sportschef, træner og atlet til gode.

Desuden lægges vægt på, at Kristoffer har gjort en særlig indsats til gavn for DIFO og vores medlemmer. Kristoffer var formand for DIFO fra 2004-2010, og selv efter han trådte af, har han været en værdifuld sparringspartner for foreningen. Han har både bidraget til udvikling på organisatorisk niveau, bl.a. med relancering af DIFOs tidsskrift Scandinavian Journal of Sport and Exercise (SJSEP). Derudover bidrager han glædeligt som oplægsholder eller skrive bøger og indlæg til stor glade for DIFOs medlemmer.