ØKONOMI I EGEN VIRKSOMHED

Du skal oprette en bankkonto til virksomheden, det kan ikke anbefales at bruge sin egen. Tal med din bank om mulighederne, det kan fx være en god ide at oprette to konti, en til drift og en til betaling af moms.

SKAL MAN HAVE EN REVISOR VED STIFTELSE AF SELSKAB?

Det er ikke et krav i alle typer af virksomheder, men det kan være en rigtig god ide at have en revisor involveret så snart der kommer omsætning i virksomheden. En revisor vil typisk kunne hjælp med udfærdigelse af det årlige budget og andre opgaver. Det vil typisk koste penge at have en revisor tilknyttet, og det er en god ide at få sat en revisor post i virksomhedens budget fra begyndelsen. 

 

Skal du have penge ind skal du sende en faktura

Faktura eller regning – same same. Hvis du bruger et regnskabsprogram, så er det nemt at oprette og sende en faktura til kunden. Her kan du også overveje at benytte dig af fx mobilepay løsninger til selve betalingen, men under alle omstændigheder bør der laves en faktura. Der er nogle faste ting som skal indgå på fakturaen. Se listen her

REGNSKABSPROGRAMMER 

Her kan du finde en liste med forskellige regnskabsprogrammer

SE HER

SKAL DU BETALE SKAT HVIS DU HAR EGEN VIRKSOMHED?

Ejer man en virksomhed og man ønsker at få løn af sit arbejde, så skal man principielt ansættes af virksomheden. Dermed vil virksomheden udbetale løn på lige fod med andre ansatte. Skal du eller dine medarbejdere have udbetalt løn, så skal du lave lønadministration. Det handler om, at virksomheden skal tilbageholde ATP, beregne AM-bidrag og A-skat samt beregne feriepenge. Man kan også få hjælp til dette ved brug af et lønadministrations software, læs mere her.

Virksomheden skal indberette lønoplysninger til eIndkomst og betale A-skat, AM-bidrag samt ATP-bidrag hver måned. Før du kan indberette lønoplysninger til SKAT skal du være registreret som arbejdsgiver på virk.dk og have oprettet dig som bruger i eindkomst. Læs mere om eindkomst her. Læs også hvad du gør efter du har indberettet via eindkomst.

Der er visse ydelser som er skattefrie. Det hedder sig at “hvis arbejdsgiveren betaler udgifter, som medarbejderen har haft i forbindelse med arbejdets udførelse, er godtgørelsen fritaget for beskatning efter samme regler som ved almindelig indkomstbeskatning.” Læs det her.

læs mere her

MOMS

Moms er en 25% afgift, som du skal ligge oven i den pris du ønsker at tage for din ydelser. Det kalder man salgsmoms. Købsmoms er den moms som ligger i det produkt eller den ydelse du eller din egen virksomhed har købt. 

Den moms du har indsamlet skal indberettes og afleveres til SKAT hver tredje måned. Dog er der den krølle, at du skal trække købsmomsen fra salgsmomsen. Det er det man henviser til når man taler om at ”trække momsen fra” når man køber produkter gennem sin egen virksomhed. Denne udregning hjælper dit regnskabsprogram dig med. 

Har du betalt for meget i moms får man selvfølgelig pengene tilbage. Har du ikke lavet nogen penge i en periode skal du stadig husk at indberette dette til SKAT, ellers får man en bøde på 1000 kr. første gang. 

Du har pligt til at registrere virksomheden som momspligtig, hvis virksomheden har en omsætning på mere end 50.000 kr. årligt. 

Læs mere her.

Læs her hvordan du indretter moms.

MOMSFRITAGELSE

I langt de fleste tilfælde skal man betale moms af sine ydelser, men i enkelte tilfælde kan du have ydelser som er momsfritaget. Det kan fx gælde, hvis du afholder kurser og workshops. Du skal derimod betale en lønsumsafgift. Er du i tvivl om du skal betale lønsumsafgift bør du ringe og tale med skat. 

Se mere om lønsumsafgift her.

“Det er ikke farligt at springe ud i et eventyr som selvstændig”

Citat

“Al begyndelse er svær, men det bør ikke afholde dig fra at springe ud i tingene”

Citat

ÅRSREGNSKAB

Som virksomhedsejer at du forpligtiget til at kunne vise virksomhedens indtægter og udgifter i løbet af det seneste år. Et iværksætterselskab er omfattet af årsregnskabsloven og skal aflægge et årsregnskab efter samme regler som et aktie- eller anpartsselskab. Årsregnskabet skal offentliggøres og indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

tilbage