• Onsdag d. 14.04.2021
  • kl 19.00-21.00

  • Online

Kære medlemmer

Så er det igen tid til generalforsamling i DIFO og dermed også valg til bestyrelsen.

Aftenen vil byde på et oplæg af Rasmus Møller fra DoubleYou, som arbejder indenfor både sports- og
erhvervslivet, og som vil gøre os klogere på spændingsfeltet mellem de to arenaer, og hvilke strømninger han
ser for det sportspsykologiske arbejde i Danmark fremover.

Program

Udover oplægget fra Rasmus Møller, vil dagsordenen for generalforsamlingen være som følger:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af regnskab for de forløbne to år til godkendelse, samt budget for det kommende år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen (samt evt. valg af en suppleant)
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Forslag skal sendes til danskidraetspsykologiskforum@gmail.com senest 31.03.2021

Alle otte medlemmer af bestyrelsen er på valg, og to har valgt ikke at genopstille, så DIFO søger således minimum to nye bestyrelsesmedlemmer. Vi håber at netop du kunne have lyst til at bidrage til arbejdet i DIFOs bestyrelse, hvor vi sammen gør en indsats for at udbrede kendskaben til sports- og idrætspsykologien i Danmark og samtidig sigter efter at være et sted, hvor man som interesseret i sports- og idrætspsykologi kan indhente ny interessant viden samt få hjælp og sparring til sine udfordringer indenfor feltet. Samtidig har vi et rigtigt godt fællesskab i bestyrelsen og vi vægter det sociale højt, så der er altid en masse gode nye bekendtskaber at gøre sig hos os.

Hvis DIFOs bestyrelse lyder som noget, du kunne være interesseret i at være en del af, så send os en kort tekst (max. 300 ord) om, hvorfor det skal være netop dig, der er et af vores nye bestyrelsesmedlemmer. Teksten samt CV skal sendes til danskidraetspsykologiskforum@gmail.com senest 19.03.2021. Ansøgningerne og CV’erne vil
være tilgængelige for DIFOs medlemmer nogle dage før generalforsamlingen, så alle er klar til at afgive deres stemmer på dagen.

På bestyrelsens vegne byder vi velkommen til en god aften